Parteneri

  1. UNIVERISTATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU – Solicitant / Beneficiar

Calea Eroilor, nr.30, cod 210135, Targu Jiu, Gorj, Romania, Tel: +4(0) 253.214.307 Fax: +4(0) 253.215.794, univ@utgjiu.ro / www.utgjiu.ro

Solicitantul se numără printre instituţiile cu o tradiţie în activitatea de învăţământ superior şi de cercetare din România. Solicitantul, este o instituţie de învăţământ superior a cărei misiune asumată este de învăţământ şi cercetare. În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, Solicitantul (UNI) a implementat contracte de cercetare sau proiecte de cercetare în domenii diverse cum ar fi : energetică şi protecţia mediului, ştiinţe sociale, tehnologii moderne, în general acestea fiind proiecte interdisciplinare.

Aplicantul deţine experiență solidă în relaţia cu mediul socio-economic din judeţ, dat fiind faptul că, a furnizat servicii de cercetare pentru agenţi privaţi şi a dezvoltat programe de practică pentru studenţi. Astfel că, dezvoltarea unui dialog structurat la nivel de judeţ între partenerul lider şi mediul socio-economic face parte din expertiza aplicantului.

Universitatea derulează programe de practică în conformitate cu reglementările în vigoare, în schimb, calitatea şi eficientă acestora trebuiesc îmbunătăţite, cu accent pe dezvoltarea şi reglementarea relaţiei de parteneriat cu furnizorii de locuri de practică. În dezvoltarea relaţiei de parteneriat cu instituţiile furnizoare de locuri de practică, solicitantul nu porneşte de la 0, având în prezent semnate o serie de acorduri de practică cu multe din instituţiile publice şi private de anvergură din judeţul Gorj.

Experienţă precedentă şi colaborarea de până acum, recomandă şi asigură solicitantului premisele pentru îmbunătăţirea, clarificarea şi reglementarea mai strictă şi în interesul studentului a parteneriatului. Alături de experienţă mai sus menţionată, solicitantul dispune de o echipă de cadre didactice pregătite şi calificate în arii diverse de expertiză dar şi cu o experienţă vastă în managementul de proiecte (de cercetare, de dezvoltare, cu dimensiune naţională sau / şi internaţională), cadre didactice ce vor contribui în mod direct la implementarea cu succes a proiectului, făcând parte din echipa de implementare. Alături de experienţa deţinută în derularea proiectelor de cercetare şi dezvoltare, solicitantul a fost implicat în proiecte cu finanţare FSE.

 

2. ENDURANCE – Olanda – Partener 1

Modemweg 37 3821 BS Amersfoort, Netherland telefoon +31 (0) 33 450 83 33 fax +31 (0) 33 450 83 39 info@endurance.nl / www.endurance.nl

 Lucrează pentru cele mai mari organizații din sectorul hotelier ce au legătură cu petrecerea timpului liber. Activează în Olanda și peste hotare (UE) şi oferă consiliere angajaților şi angajatorilor.

Activitatea principală este aceea de a oferi consiliere angajaților şi angajatorilor. În multe cazuri, ENDURANCE este solicitată datorită cunoștințelor sale ample în domeniu. Având în considerare proiectele anterioare în Slovenia, Turcia, Spania, Franța, Italia și Belgia doreşte să împărtăşească cele mai bune practici ale sale. Organizaţia a participat în proiecte europene precum Certicom si EU-Move.

Consideră ospitalitatea ca fiind o problemă majoră. Dezvoltarea acestui aspect este obiectivul său. Capitalului uman în acest domeniu nu este întotdeauna apreciat cum ar trebui.

Cuvinte cheie : cooperare, motivare si dezvoltare personală.

Specializare: trainingul in companii şi a învăţării efectului Enduring.

– Consultanță, organizare și punerea în aplicare a educației și formării în companii mai mici și mai mari în sectorul hotelier. Referințele sunt disponibile la cerere ;

– Planificarea, organizarea și implementarea unor programe de formare și de dezvoltare, inclusiv o academie privată într-o organizație mare de înot în Olanda ;

– Iniţiator al acestor şi altor Academii, cu o introducere structurată pentru dezvoltare ce stă la baza angajaţilor şi a managerilor ;

– Co-dezvoltator și furnizor de formare practică. Această diplomă este recunoscută de Kenwerk ca parte a cerințelor prevăzute de profesori, mentori și autoritățile de supraveghere stabilite în întreprinderile de formare aprobate ;

– Top Recron consilier, partener în Fondul de inovare ospitalieră Olanda, partener în Olanda (Gastvrij Nederland);

– Reprezentant aprobat pentru formatori privaţi în cadrul Comisiei Permanente a Educației SF Recreaţie;

În cadrul proiectelor internaţionale, a fost des întrebat despre cunoștințe de învățare de formare bazate pe muncă și educație. A fost implicat în proiecte ca : “Closing the Gap” (Slovenia), “Beatrice” (Leonardo, Italy), “Certicom” (Kenwerk), “Identity Tutor” (Leonardo, France), “Hospitality4Istanbul” (Turkey), “English, the Saint James Way” (Leonardo , Spain);

– Membru al consiliului în Şcoala Montessori De Kosmos în Hoogland cu portofoliul în politica de resurse umane.

Partenerul transnațional dispune de o experiență și o expertiză bogată în ceea ce privește dezvoltarea instrumentelor și metodelor de lucru în relaţia cu mediul economic precum şi în pregătirea continuă a adulţilor prin programele de practică. În cadrul proiectului, partenerul transnaţional va oferi o perspectivă europeană şi un schimb de experienţă aferent unor programe pilot de practică, derulate şi implementate cu succes în Olanda.

 

3. CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – Partener 2

Victoriei nr.2-4, Cod 210165, Târgu Jiu,Gorj, România, Tel: +4(0) 253-214006, Fax: +4(0) 253-212023, consjud@cjgorj.ro / www.cjgorj.ro

 Ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, gestionarea patrimoniului precum și cooperarea interinstituţională.

Contribuie la vizibilitatea proiectului prin postarea pe site-urile proprii (unde este cazul) a informaţiilor / link privind proiectul. Sprijină solicitantul în activitatea de identificare, negociere a condiţiilor de desfăşurare a stagiilor de practică şi semnarea convenţiilor de practică cu instituţiile publice aflate în subordine, prin facilitare contactului şi comunicării cu acestea.

Competenţele, organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Gorj sunt reglementate prin Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, prin alte acte normative uzuale în activitatea administraţiei publice locale precum şi prin propriul Regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul Județean Gorj a fost constituit în anul 1992, în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 3 din 8 aprilie 1992. Noul Consiliul Județean a fost constituit în anul 2008 , prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.3 din 23 iulie 2008, privind declararea Consiliului Județean Gorj ca legal constituit.

În prezent, Consiliul Judeţean Gorj ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, îndeplinește următoarele atribuţii :

– atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean ;

– atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului ;

– atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului ;

– atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine ;

– atribuţii privind cooperarea interinstituţională.

Partenerul naţional 2 dispune de experienţă în funcţionarea administraţiei publice şi va furniza expertiză în elaborarea metodologiei de reglementare a relaţiilor de parteneriat cu instituţii ale administraţiei publice locale pentru stagiile de practică. De asemenea, vă facilita comunicarea cu alte unităţi ale administraţiei publice locale, în vederea furnizării de locuri de practică pentru studenţii de la specializarea Administraţie Publică şi nu numai.

 

4. FUNDAŢIA INSTITUTUL UNIVERSITAR ’’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’’ – Partener 3

Calea Bucuresti Nr.71, Targu Jiu, Gorj, Romania, Tel: +4(0) 371132351, scoala_hipocrate@yahoo.com / www.scoalahipocrate.ro

Fundația a fost inființată cu scopul de a promova valorile ştiinţei, culturii şi civilizaţiei prin realizarea unor programe de studii universitare, de formare continuă, de învăţare pe tot parcursul vieţii şi înfiinţarea unor centre de certificare a rezultatelor învăţării non formale şi informale, precum şi promovarea de proiecte cu finanţare europeană şi granturi de cercetare ştiinţifică. Pentru realizarea scopului fundaţiei se promovează parteneriatul public-privat, se implică studenţii şi absolvenţii, personalităţile culturale şi ştiinţifice, precum şi reprezentanţii mediului socio-economic.

Fundatia vizează programe care sa ajute la promovarea culturii, ştiinţei şi civilizaţiei în comunitate precum și :

– sprijinirea activităţii de modernizare a învăţământului superior, consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate ;

– promovarea de bune relaţii cu mediul de afaceri din ţară, plasarea absolvenţilor în posturi corespunzătoare, sprijinirea de către întreprinzători a procesului didactic şi ştiinţific din învăţământul superior ;

– încurajarea tinerilor cercetători şi profesori la efectuarea de studii de specializare, finanţarea stagiilor de documentare în ţară şi străinătate şi susţinerea participării acestora la conferinţe şi congrese interne şi internaţionale ;

– atragerea şi utilizarea, în condiţii legale, de surse de finanţare, resurse şi bunuri economice, sub formă de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, sponsorizări şi alte forme legale în vederea realizării scopului Fundaţiei ;

– realizarea unui sistem educaţional integrat prin înfiinţarea de unităţi şi instituţii de învăţământ preşcolar, şcolar, liceal şi universitar;

Incepând din acest an, Fundatia Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi”, organizează prin Şcoala Sanitară „Hipocrate” cursuri preuniversitare pe specializarea asistent medical generalist şi va scoate la conscurs un număr de 120 de locuri.

Partenerul 3 dispune de expertiză în organizarea programelor de practică, servicii de consiliere şi orientare profesională în domeniul educaţiei formale superioare. Ariile de acţiune şi interes sunt diverse şi acoperă cele 12 specializări implicate în cadrul proiectului.