Descrierea proiectului

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/138515 – ACUM FACEM PRACTICA 

Perioada de implementare a proiectului – 18 luni, începând cu 29.04.2014

 Valoarea totală eligibilă a proiectului – 1975846,86 lei

 

Obiectivul principal :

Creşterea convergenței dintre formarea universitară și viața activă pentru 360 de studenți prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea și accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ.

Obiective specifice :

  1. Imbunătățirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională prin elaborarea de materiale şi instrumente inovative.
  2. Creşterea relevanţei curriculum-ului universitar în raport cu cerinţele pieţei muncii, constă în completarea curriculei cu un program actualizat și funcțional de practică, program structurat pe nevoile reale ale pieței muncii. Pe termen lung, implementarea programelor de practică și derularea programelor de parteneriat cu instituțiile furnizoare de locuri de practică va genera o serie de nevoi reale şi cerințe specifice pentru pregătirea studenților, cerinţe la care se poate răspunde ulterior prin integrarea lor în viitoarele programe de învățământ (master, licență).
  3. Creşterea adaptabilităţii studenților la cerinţele pieţei muncii şi la cerinţele specifice locului de muncă va fi asigurată prin activitatea de derulare a stagiilor de practică (județene si europene) de care vor beneficia 360 de studenţi. Experiența practică dobândită de grupul țintă pe parcursul acestei activități va contribui în mod direct la dezvoltarea abilităților și cunoștințelor studenților, aptitudini dezvoltate în conformitate cu cerințele reale de pe piața muncii.
  4. Elaborarea de instrumente și metode eficiente de organizare, derulare şi evaluare a programelor de stagii de practică pentru studenți. Proiectul cuprinde o serie de activități de elaborare și dezvoltare de metodologii inovative și adaptate nevoilor reale de pe piața muncii.
  5. Promovarea și dezvoltarea parteneriatului între mediul universitar, mediul public şi cel privat.